ต่อให้คนสองคนคลาดกันสักเท่าไหร่ แต่เมื่อ #พรหมลิขิต กำหนดว่าคือเนื้อคู่ สุดท้ายก็ต้องได้เจอกันอยู่ดี (พรหมลิขิต)