เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร

          คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กประกอบด้วยตัวอักษร และตัวเลข ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกข้อมูล และการตั้งค่าต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก

การใช้งานคุกกี้

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) : คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือใช้บริการได้อย่างปลอดภัย โดยการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้ จะดำเนินการโดยไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical / Performance Cookies) : คุกกี้ที่ใช้เพื่อการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และบันทึกรายละเอียดพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ โดยการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้ จะดำเนินการโดยไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้เพื่อการจดจำตัวท่าน ซึ่งอาจติดตั้งโดย บริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความสะดวกในการใช้บริการของท่าน เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือการตั้งค่าอื่น ๆ ซึ่งหากท่านไม่ยินยอมให้ดำเนินการจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้ อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
  • คุกกี้ของบุคคลที่สาม : คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม โดยมีลักษณะการทำงานอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอ แผนที่ โซเชียลมีเดีย และการบริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ การวัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

          ท่านสามารถตั้งค่า หรือปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ได้จาก “การจัดการความเป็นส่วนตัว” ของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ท่านใช้บริการ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลคุกกี้ได้จาก http://www.aboutcookies.org