ภาพเดี่ยวธัช (รพีพงศ์ ทับสุวรรณ) ในละครบุพเพร้อยร้าย (บุพเพร้อยร้าย)