ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาชนต้นแบบแห่งปี Thailand Master Youth 3 สาขา บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน

เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562

รางวัล บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขา สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชน ที่ป้องกันปัญหาสังคม จากละครเรื่อง "บุพเพสันนิวาส"

รางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี WOMEN'S EXAMPLIFIED AWARD สาขา ผู้จัดสร้างสรรค์สังคม จากละครเรื่อง "บุพเพสันนิวาส"

รางวัล ญาณสังวร จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สาขา บุคคลตัวอย่าง ผู้ปฏัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และ ประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ

กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" ตอน "ดอกไม้ยังไม่บาน"

รางวัล ช่อสะอาด สาขาผลงานดีเด่นด้านสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประเภทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

รางวัลผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สาขา ละครโทรทัศน์ปี 2552 จากสำนักงานป.ป.ช.

รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต สาขาละครโทรทัศน์ จากละคร "ดั่งดวงตะวัน"